manhome.nl

Kleur in "vrije tekst"

Met een klein beetje moeite is het mogelijk de "Vrije tekst" objecten wat meer "kleur" te geven.

Daarvoor zijn de volgende toetscombinaties beschikbaar:

Ctrl + q aan het begin van een regel(!) zorgt voor een groene achtergrond
                                                                                                                                             

Het mag ook een tekstloze regel zijn!

Ctrl + f aan het begin van en regel(!) zorgt voor een vette tekst

Tekst tussen enkele quotes 'wordt rood weergegeven'

Als je beslist een groene tekst wilt dan kan dat, net als in formels, met behulp van de dubbele slash

// Zo dus!

Dat lijkt vreemd maar in een "blokje" ziet het er al heel anders uit:

// B.v. een introductie van wat er later in de

// tekst uitgebreider besproken gaat worden

// of om b.v. om auteur en versienummer te vermelden

Helaas klopt de positie van de teksten, na gebruik van de Cntrl + x commando's niet meer. Dat is jammer maar het levert wel een leuker plaatje op.