manhome.nl

ViSpro Engineering: Projectboom

Het opzetten en onderhouden van de projectboom is de basis van de ViSpro engineering.

 

De Boom

In ViSpro termen is de naam van de boom "Registry". De projectboom, zoals we die zien in de browser, is een grafische weergave van de databases en bestanden die de data bevatten die gezamelijk het ViSpro project vormen. De toegang tot die databases is uitsluitend via de betreffende servers mogelijk. Wij moeten het dus doen met "de boom".

Structuur & Naamgeving

Bij het opzetten van een project/applicatie zijn er direct een aantal dilemma's met betrekking tot de structuur van de boom en de naamgeving van de componenten. Daarbij is het goed te bedenken dat met het groeien van het project het steeds moeilijker (tijdrovender) wordt een eenmaal ingeslagen aanpak nog te wijzigen.

Zeker is dat het in een structuur die een parallel heeft met de werkelijkheid eenvoudiger blijft je weg (terug) te vinden. Maar let op: de boom wordt automatisch gesorteerd!

Om tóch die structuur wat te beïnvloeden kun je gebruik maken van ViSpro's sorteervoorkeur:

  1. Eerst komen de mappen/ordners (alleen in recentere versies van ViSpro)
  2. Dan komen de meeste (lees)tekens
    Op enkele uitzonderingen na ( _  ,  / ;  ' ) kun je willekeurige tekens gebruiken.
  3. Deze worden gevolgd door de cijfers (in volgorde 0-9)
  4. Daarna de Hoofdletters
  5. Tenslotte de 'kleine' letters

Met deze wetenschap kun je een heel eind komen en een zekere volgorde afdwingen.

Hoewel "de boom" eigenlijk de weergave van een soort database is die we alleen via de boom kunnen bewerken is er ook nog een mogelijkheid de boom, of een deel ervan buiten ViSpro te bewerken.

Elk object in de boom kan, met de eventueel onderliggende objecten, geexporteerd worden.

D.w.z. opgeslagen als een leesbaar tekstbestand.

Om in/met dat opgeslagen bestand te kunnen werken is het handig wanneer in objectnamen géén spaties voor komen. Zelf gebruik ik het liefst het minteken of (nog liever) hoofd- en kleine kletters i.p.v. spaties (ook wel CamelStyle genoemd), bijvoorbeeld:

  • -TestpaneelMetRestart
  • 1-CentraleEnergieVoorziening

Natuurlijk is het verder verstandig de namen niet al te lang te maken omdat anders een pad naar een dieper gelegen object nauwelijks meer te presenteren c.q. in te voeren is.