manhome.nl

ViSpro Programmeren: FB Strings

 

Tabel VIII

 

Functies voor het werken met Strings, deze worden uitgebreid beschreven in Programmeervoorbeelden: Strings

PAS OP! De (start)positie van tekst in een string telt altijd vanaf 0!

Alle functies kunnen zowel in Formels (√) als in Procesplaatjes (Ψ) worden toegepast

FunctieBeschrijvingToelichtingOpmerking
StrLen() Geef de lengte van de aangeboden string Toepassen wanneer je b.v. wilt weten of een string niet te lang is voor een bepaalde positie op het scherm.  
       
StrLeft() Geef de eerste n tekens uit de gegeven string Te gebruiken bij het analyseren van vrije teksten.  
StrMid() Geef n tekens vanaf de m-de positie van de gegeven string

Te gebruiken bij het analyseren van vrije teksten.

Let op de positionering telt vanaf 0 !!

 
StrRight() Geef de laatste n tekens uit de gegeven string Te gebruiken bij het analyseren van vrije teksten.  
       
StrFind() Geef de plaats in de aangeboden string waar de substring begint. Hiermee is b.v. vast te stellen of een gegeven tekst wel de gezochte informatie bevat.  
StrStr() Geeft het rechter deel van de string terug vanaf de plaats waar het begin overeenkomt met de zoekstring.    
StrChar() Geef het teken dat op de aangegeven positie in de aangeboden string staat Te gebruiken bij het analyseren van vrije teksten

 

 
StrInt() Geeft de ASCII waarde van het teken op de n-de positie

Deze functie levert een integer!

Het officiele voorbeeld is fout!

IntStr() Zet een ascii waarde (int) om in het overeenkomstige teken (string)

Deze functie levert een string met één teken.

 

       
StrInsert() Voeg een tekst in op een bepaalde plaats in een aangeboden string Hiermee zijn b.v. basisteksten conditieafhankelijk om te bouwen.  
StrDelete() Verwijder één of meer tekens, vanaf een gegeven positie, uit de gegeven string Hiermee zijn b.v. basisteksten conditieafhankelijk om te bouwen.  
StrSubst() Vervang in de gegeven string een bepaalde tekst door een andere tekst Hiermee zijn b.v. basisteksten conditieafhankelijk om te bouwen.  
       
StrLower() Retourneert de string met alle hoofdletters vervangen door kleine letters Te gebruiken om input van gebruikers te normaliseren  
StrUpper()

Retourneert de string met alle kleine letters vervangen door hoofdletters

Idem  
       
StrSplit() Maak een geïndexeerde lijst van woorden/tekstgroepen die voorkomen in de gegeven string op basis van een aan te geven splitsingsteken (default een spatie) Let op!
Er  is maar één splitslijst tegelijkertijd beschikbaar!

Voor opvragen van resultaten gebruik je StrSplitGet( )

 
StrSplitGet()

Vraag woord/tekstgroep n uit de met
StrSplit( ) gegenereerde lijst

Samen met StrSplit( ) is een string te ontleden.

Let op de woorden/tekstgroepen tellen vanaf 0 !!

 

 

 Volgende stap: FB: MySQL