manhome.nl

ViSpro Programmeren: FB Projectboom

 

Tabel V

Functies voor het werken met de Projectboom (ViSpro Configuratiegegevens)

FunctieBeschrijvingToelichtingOpmerking

GetPath()
  √  Ψ

Zet een relatief adres in de configuratieboom om in een volledig adres. Wordt toegepast bij enkele functies die wel het gehele pad willen weten maar dat zelf niet uit kunnen zoeken. Dat geldt m.n. voor de functies in deze sectie.
Kan ook gebruikt worden om een vaker toepasbaar object, dat door zijn positie in de boom uniek is, zijn eigen adres te kunnen laten bepalen.
Wordt vaak in combinatie met AddrSplit() toegepast.
 
AddrSplit()
  Ψ
Lees element uit configuratieadres Hulpmiddel om b.v. de objectnaam van het 'bovengelegen' object te achterhalen. Goed te gebruiken bij identieke objecten die zich alleen onderscheiden door hun plaats in de boom.  

ListConfigEntry()
  √  Ψ

Geeft een lijst van aan een object 'aangehangen' objecten

Toepasbaar bij documenteren, visualisere etc.  

CopyConfigEntry()
  √  Ψ

Kopieert een element uit "de boom" en plaatst dat op een nieuwe lokatie

Vergelijkbaar met bewerken van de boom met de combinatie Cntrl-c Cntrl-v  

CreateConfigEntry()
  √  Ψ

Plaatst een nieuw object in "de boom"

Vergelijkbaar met het in de boom hangen van een nieuw object m.b.v. de rechter muistoets.  

DeleteConfigEntry()
  √  Ψ

Verwijdert een object uit "de boom"

Vergelijkbaar met het deleten van een object.  

GetConfigParam()
  √  Ψ

Lees de waarde van een parameter van een object in de configuratieboom

Het gaat hier om de parameters welke toegankelijk en creëerbaar zijn middels het punt 'set bewerken' van het contextmenu van de configuratieboom. Zo zijn zowel zelfgemaakte, met SetConfigEntry( ), als standaard parameters (instellingen van standaard ViSpro objecten) op te vragen.  

SetConfigParam()
  √  Ψ

Stel de waarde van een parameter van een configuratie­object in op de gegeven waarde.

NB. Als de parameter nog niet bestaat wordt deze gemaakt!

Het gaat hier om de parameters welke ook toegankelijk en creëerbaar zijn middels het punt 'set bewerken' van het contextmenu van de configuratieboom. Ze zijn met GetConfigEntry( ) op te vragen.
 

GetConfigFileName()
  √  Ψ

Geeft filenaam en pad van een aan een object gekoppeld bestand.

Door in een configuratieobject met 'set bewerken' één of meerdere regels te maken van het type STRING met een naam FILE 0 t.e.m. FILE 9, ontstaat de mogelijkheid files aan te leggen binnen de omgeving van de ViSpro projectdatabase (registry).

NB.: ViSpro bepaalt zelf de plaats én de naam van die bestanden! GetConfigFileName( ) heeft twee functies:

1. er kunnen bestanden mee aangelegd worden

2. volledige pad van dat bestand kan er mee opgevraagd worden zodat er naar geschreven en van gelezen kan worden.

 

ConfigFileChanged()
  √  Ψ

Bekijkt een bestand in de configuratie en geeft een 1 als het bestand bestaat en gewijzigd is.

Te gebruiken in combinatie met GetConfigFileName().

 

 

 

Volgende stap: FB: Procesbeelden