manhome.nl

ViSpro Programmeren: FB mySQL

 

Tabel IX

 

Functies voor het werken met mySQL

NB De hier opgesomde elementen en functies zijn zowel in √ als in Ψ te gebruiken.

FunctieBeschrijvingToelichtingOpmerking
mysql#myConnect() Open een verbinding met een mySQL server. Om met een server te kunnen "praten" moet er eerst een verbinding met die server worden opgebouwd.
Deze functie geeft een getal terug waarmee deze verbinding met de server uniek geidentifiseerd kan worden.
 Zie Opm. onder aan deze pagina!
mysql#mySelectDb() Maak de verbinding specifiek voor één database Een databaseserver kan een groot aantal databases beheren. Voor de meeste opdrachten moet eerst bekend gemaakt worden op wélke database de daarna volgende opdrachten betrekking hebben.  
mysql#myQuery() Stel een vraag - resp. geef een opdracht - aan de database Hoewel de term query suggereert dat het alleen om informatievragen gaat wordt zij gebruikt voor alle opdrachten/verzoeken aan de server.  
mysql#myNumRows() Vraag aantal regels in resultaat van query Het resultaat van een query wordt door ViSpro bewaard in een buffer die regel voor regel (in databastermen records genoemd) kan worden opgevraagd. Het is dan handig om dat aantal regels te kennen.  
mysql#myNumFields() Vraag aantal kolommen in resultaat van query Het is mogelijk een vraag te stellen zonder het aantal te retourneren kolommen tevoren te definiëren. Het is dan handig om achteraf dat aantal op te kunnen vragen.  
mysql#myFetchRow() Vraag eerstvolgende record op Hiermee wordt het eerstvolgende record uit het gebufferde resultaat aangewezen of opgevraagd. Elke opvolgende vraag levert het opvolgende record. Het eerste verzoek betreft het 0-de record.  
mysql#mySeekRow() Vraag een specifiek record op Hiermee wordt het specifiek record uit het gebufferde resultaat aangewezen of opgevraagd. Zo kan b.v. het laatste record worden opgevraagd zonder alle voorgaande records eerst op te vragen.  
mysql#myGetRow() Vraag de inhoud van een aangewezen record op Wanneer met #mySeekRow() of myFetchRow() géén data wordt opgevraagd maar alleen een nieuw record wordt aangewezen, kan met deze functie het record naar een string/variabele worden overgebracht.  
mysql#myError() Vraag tekstuele uitleg over een opgetreden fout Alle vorengenoemde functies kunnen getest worden op foutmeldingen. Wanneer zo'n fout wordt vastgesteld kan met déze functie de aard van de fout (als regel een fout in de query) worden vastgesteld.  
mysql#myClose() Sluit de verbinding met de databaseserver Net als bij het afsluiten van een geopende file dient ook de verbinding met een server netjes te worden afgesloten alvorens het programma/script te beëindigen.  

Opm.:
De bouwers van ViSpro hebben bedoeld dat er meerdere verbindingen (0-9) naast elkaar geopend kunnen worden maar helaas werkt dat (nog steeds) niet in de versie die ik beschikbaar heb (2.6.4).
Gelukkig is dat alleen ècht van belang wanneer je verbinding met twee of meer verschillende databaseservers wil maken.