manhome.nl

ViSpro Programmeren: FB Datapunten

 

Tabel II

 Functies voor het werken met de Datapunten in de Projectboom

 NB De hier opgesomde elementen en functies zijn zowel in √ als in Ψ te gebruiken.

FunctieBeschrijvingToelichtingOpmerking

IobGetValue()

Geef de waarde van een datapunt

Overal te gebruiken waar de waarde van een datapunt gepresenteerd, geëvalueerd of in een berekening gebruikt moet worden.  

IobSetValue()

Ken een waarde toe aan een datapunt

Overal te gebruiken waar de waarde van een datapunt als resultaat van menselijke actie of een berekening gewijzigd moet worden.  

IobSetPulse()

Stuur een puls naar een  datapunt

Te gebruiken om een datapunt gedurende een zelf bepaalde periode een zelf bepaalde waarde te laten hebben met na afloop eveneens een zelf bepaalde waarde.  

IobGetPercentValue()

Geef de procentuele waarde van een datapunt

Te gebruiken bij presentaties en bewaking. Uitgangspunt is natuurlijk dat de onder- en bovengrenzen goed ingesteld zijn!
(Via 'bewerken' van datapunt in configuratieboom.)
 

IobSetPercentValue()

Wijs met een procentuele aanwijzing een waarde toe aan een datapunt

Te gebruiken bij aansturen van b.v. motortoerental in.  

IobGetRangeBegin()

Geef de waarde van de ingestelde ondergrens van een datapunt

Te gebruiken bij b.v. schaalpresentaties.  

IobGetRangeEnd()

Geef de ingestelde bovengrens van een datapunt

Te gebruiken bij b.v. schaalpresentaties.

 

IobGetRangePercent()

Geef de waarde die hoort bij een gegeven percentage

Te gebruiken bij b.v. schaalpresentaties.

Waarde wordt berekent als:
  onderwaarde + percentage van  ( bovenwaarde - onderwaarde )
 

IobGetState()

Geef het bitpatroon van het statuswoord van een datapunt

Te gebruiken bij het nauwkeurig vaststellen en/of presenteren van de status van een datapunt  

IobGetUsr1State()

Geef de waarde van het eerste userstatuswoord van een datapunt

Te gebruiken bij zelf te definieren toepassingen van het betreffende statuswoord (2 vrije statuswoorden per datapunt)  

IobSetUsr1State()

Ken een waarde toe aan het eerste userstatuswoord van een datapunt

Te gebruiken bij zelf te definieren toepassingen van het betreffende statuswoord (2 vrije statuswoorden per datapunt)  

IobSetUsr1StateBit()

Ken een waarde toe aan een bit van het eerste userstatuswoord van een datapunt

Te gebruiken bij zelf te definieren toepassingen van het betreffende statuswoord (2 vrije statuswoorden per datapunt)  

IobGetUsr2State()

Geef de waarde van het tweede userstatuswoord van een datapunt

Te gebruiken bij zelf te definiëren toepassingen van het betreffende statuswoord (2 vrije statuswoorden per datapunt)  

IobSetUsr2State()

Ken een waarde toe aan het tweede userstatuswoord van een datapunt

Te gebruiken bij zelf te definieren toepassingen van het betreffende statuswoord (2 vrije statuswoorden per datapunt)  

IobSetUsr2StateBit()

Ken een waarde toe aan een bit van het tweede userstatuswoord van een datapunt

Te gebruiken bij zelf te definieren toepassingen van het betreffende statuswoord (2 vrije statuswoorden per datapunt)  

 

 

Volgende stap: FB: Datum en Tijd