manhome.nl

ViSpro Programmeren: FB Overzicht

 

Toelichting bij het menuonderdeel ViSpro Functiebibliotheek

De ViSpro Library biedt een groot aantal functies die, samen met ViSpro C, zorgen voor een enorme vrijheid bij het creƫren van mooie en krachtige oplossingen.Dit overzicht, dat ik i.v.m. de omvang heb opgedeeld naar toepassingsgebied, is bedoeld om de engineer een gevoel te geven voor de beschikbare mogelijkheden. Detailinformatie vindt je in de on-line help die beschikbaar is door, in de betreffende editor, met de muis in de ingetoetste functienaam te gaan staan en op F1 in te drukken.

Het menu biedt de volgende toegangen:

 1. FB Variabelen
  Biedt een tabelarisch overzicht van functies die je helpen bij het optimaal omgaan met de LocalVar's en GlobalVar's.
 2. FB Datapunten
  Datapunten zijn objecten met veel meer mogelijkheden dan het simpelweg representeren van een bepaalde waarde. Deze tabel geeft een overzicht van de functies die direct betrekking hebben op de omgang met datapunten.
 3. FB Datum en Tijd
  Bij het bewaken, rapporteren en presenteren van procesgegevens spelen datum en tijd vaak een belangrijke rol. De functies in deze tabel bieden vele mogelijkheden en hulpmiddelen bij het rekenen, omzetten en formatteren.
 4. FB Linux
  Zoals elders aangegeven biedt juist de relatie met Linux geweldig veel mogelijkheden en flexibiliteit. De functies in deze tabel ondersteunen dit werken met Linux.
 5. FB Projectboom
  De geweldige openheid van ViSpro komt zeker ook tot uitdrukking wanneer je ziet wat je allemaal in en met de projectboom kunt doen. De functies in deze tabel helpen je daarbij wellicht aan nieuwe ideen.
 6. FB Procesplaatjes
  Het grootste deel van de functiebibliotheek heeft betrekking op het werken in en met het oppervlak dat voor de doorsnee gebruiker het belangrijkste - zo niet het enige - gezicht is van ViSpro. Vanwege die omvang bevat deze pagina twee tabellen. De eerste presenteert de functies die direct betrekking hebben op de grafische opjecten terwijl de tweede tabel je de overige functies toont die interactie met de gebruiker een rol spelen.
 7. FB Strings
  Het analyseren en modificeren van teksten, paden en variabelennamen komt op vele plaatsen te pas, met deze functies kun je alle kanten uit.
 8. FB MySQL
  Om met de (optionele) MySQL database te kunnen werken hebben de ViSpro ontwikkelaars een heldere functieset beschikbaar gemaakt.