manhome.nl

ViSpro Programmeren: Intro

 

De ViSpro programmeertaal bestaat uit een subset van de taal C, aangevuld met specifieke ViSpro functies. Details van de taal zijn grotendeels in het on-line helpbestand van ViSpro te vinden maar waar dat (nog) niet het geval is, zijn details in dit document opgenomen.

Programma's - of scripts - komen voor in: 

 1. Formel-objecten (Berechnungen)
  Dit zijn de zelfstandige objecten die een plaats hebben in de projectboom en die cyclisch- of gebeurtenisgestuurd geïnterpreteerd worden;
 2. Procesbeelden
  Daar zijn eigenlijk drie onderscheidbare plaatsen waar we scripts kunnen aanbieden:
  1. Als verzameling functies op het "Aktion" blad, "achter" het plaatje
  2. Als verzameling functies op het "Anzeige" blad, eveneens "achter" het plaatje
  3. Als éénregelige reeks opdrachten in de "Aktion" en "Anzeige" secties van de grafische objecten;
 3. Meldingensysteem
  Daar wordt de mogelijkheid geboden met éénregelige opdrachten voorwaarden te verbinden aan alarmen en meldingen

Hoewel ViSpro één scripttaal kent is niet elk taalelement op elke plek toe te passen. Bij de elementen die hierna besproken gaan worden staat een vermelding over het toepasbaarheidsgebied:
√ = toepasbaar in formels
Ψ = toepasbaar in procesplaatjes

De volgende stap: Variabelen