manhome.nl

ViSpro Functiebibliotheek Compleet - Functies_Tabel_IV

Tabel IV

 

Functies voor het werken met Linux 

 

Functie Beschrijving Toelichting Opmerking
System() Voer een commando of programma uit in de Linux omgeving, wacht niet op afhandeling Handig om externe scripts op te starten voor b.v. een te printen rapportage.
SystemWait() Voer een commando of programma uit in de Linux omgeving, wacht wel op afhandeling Hoewel er gewacht kan worden tot de opdracht is afgehandeld, is er géén eenduidige manier om terugkoppeling te krijgen m.b.t. het resultaat.
Deze opdracht kan zéér gevaarlijk uitpakken omdat er, b.v. uitgevoerd in een Formel, geen enkel ander proces wordt afgehandeld! Dus liever niet gebruiken!!!
Sleep() Onderbreek alle processen gedurende aan te geven aantal seconden Ook deze functie raad ik sterk af. Zij is net zo gevaarlijk als SystemWait().

SetEnv()

Wijs een stringwaarde toe aan een omgevingsvariabele van de Linux shell

De toepasbaarheid komt niet overeen met de on-line help!!! Het werkt uitstekend tussen Formel's maar zeer beperkt in de omgeving van de procesplaatjes. ....

GetEnv() Lees de stringwaarde uit een omgevingsvariabele van de Linux shell ..... I.c. is er alleen communicatie mogelijk tussen functies binnen een procesplaatje en met functies van ingebonden plaatjes en menu's (Vgl. GlobalVar's)

GetServerName()

Geef de naam van de server waar vandaan het procesplaatje geladen werd

Te gebruiken in een omgeving waar meerdere servers vanuit één browser worden onderhouden. Hiermee is in het plaatje of op de berichtenregel helderheid te geven.
GetDisplayName() Geef de naam van het scherm waar de browser of viewer op draait Kan handig zijn om te bepalen of een functie vanaf een bepaalde werkplek wel of niet uitgevoerd mag worden.

DirList()

Geef een lijst van onderliggende directories in de opgegeven directory

Te gebruiken om b.v. vast te stellen of een directory, onder Linux, al is aangemaakt.

FileList()

Geef een lijst van bestanden in de opgegeven directory

Te gebruiken om b.v. vast te stellen welke Linux bestanden beschikbaar zijn. De aanwezigheid van een bestand kan b.v. iets zeggen over de voortgang van een Linux proces.

DirFileList()

Geef mij een lijst van bestanden en onderliggende directories in de opgegeven directory

Te gebruiken om b.v. inzicht te krijgen in een (deel van het) Linux bestand systeem.

FileOpen()

Open een bestand

Te gebruiken om toegang te krijgen tot een Linux bestand.

Een bestand wordt geopend óf om te lezen óf om te schrijven.

Als er geschreven moet worden kan er wel voor gekozen worden de bestaande inhoud niet te overschrijven. Denk b.v. aan een eigen log bestand.

FileRead() Lees van eerder geopend bestand

Leest telkens één regel uit het geopende bestand

FileWrite()

Schrijf naar geopendbestand

Schrijft opgegeven tekst plus een linefeed naar het geopende bestand.

FileClose()

Sluit een openstaande file

Na het lezen van - of schrijven naar - een bestand moet, vóór het verlaten van de functie, het bestand afgesloten te worden.

Echo()

Geef boodschap

Te gebruiken als debug tool. Resultaat van echo() is alleen te zien op het console (xterm) van waaruit vispro servers opgestart zijn.