manhome.nl

ViSpro Functiebibliotheek Compleet - Functies_Tabel_III

Tabel III

 

Functies voor het werken met Datum en Tijd 

 

Functie Beschrijving Toelichting Opmerking

GetTime()

Geef de actuele tijd als unix seconden sinds 1-1-1970 en als separate uren, minuten, seconden waarden Te gebruiken bij het presenteren van de tijd, bij het tijdgedreven sturen van processen en bij het bewaken van proceslooptijden.

GetTimeMS()

Geef de actuele tijd als unix seconden, aangevuld met millisecondenwaarde

Te gebruiken als bij GetTime( ) maar dan voor processen die vragen om een hoge nauwkeurigheid.

GetTimeStamp()

Geef de actuele tijd als geformatteerd unix tijdstempel

Te gebruiken bij tijdpresentaties in een procesplaatje, bij log-opdrachten of bij schrijven in bestanden.

Formaat: DD.MM.YYYY HH:MM:SS

GetTimeStampMS()

Geef de actuele tijd met milliseconden als geformatteerd unix tijdstempel

Te gebruiken bij tijdpresentaties in een procesplaatje, bij log-opdrachten of bij schrijven in bestanden.

Formaat: DD.MM.YYYY HH:MM:SS.sss

GetTimeStr()

Geef de actuele tijd als string

Te gebruiken bij tijdpresentaties in een procesplaatje, bij log-opdrachten of bij schrijven in bestanden.

Formaat: HH:MM:SS

GetSecond()

Geef de actuele seconde,
range = 0 - 59

Te gebruiken als er seconde gebonden activiteiten geïnitieerd moeten worden zoals b.v. bepalen van een perioderesultaat.

GetMinute()

Geef de actuele minuut,
range = 0 - 59
Te gebruiken als er minuut gebonden activiteiten geïnitieerd moeten worden zoals b.v. bepalen van een perioderesultaat.

GetHour()

Geef het actuele uur als integer,
range = 0 - 23

Te gebruiken als er uur gebonden activiteiten geïnitieerd moeten worden zoals b.v. bepalen van een ploegresultaat.

GetHour12()

Geef het actuele uur als integer,
range = 0 - 11

Te gebruiken voor zelfgeconstrueerde tijdpresentaties.

GetDay()

Geef de dag van de maand

Te gebruiken als er 'dag van de maand' gebonden activiteiten geïnitieerd moeten worden zoals b.v. een maandrapport op de eerste van de maand.

GetMonth()

Geef de actuele maand,
range = 1 - 12
Te gebruiken als er maand gebonden activiteiten geïnitieerd moeten worden zoals b.v. bepalen van een halfjaar resultaat.

GetYear()

Geef het getal van het actuele jaar

Te gebruiken als er jaar(overgang) gebonden activiteiten geïnitieerd moeten worden zoals b.v. bepalen van een perioderesultaat.

GetDateStr()

Geef de datum in de vorm van een string Te gebruiken als er behoefte is aan een datum + tijd in stringvorm. De basis kan zowel de actuele systeemtijd zijn als de tijd van een zelf te definiëren/berekenen moment.

GetDateTimeStr()

Geef datum en tijd in de vorm van een string Te gebruiken als er behoefte is aan een datum + tijd in stringvorm. De basis kan zowel de actuele systeemtijd zijn als de tijd van een zelf te definiëren/berekenen moment.

GetSqlTimeStr()

Geef de datum en tijd in een speciaal formaat, geschikt voor MySQL Te gebruiken bij het samenstellen van tijdvelden in de MySQL database. Formaat = hh:mm:ss

GetSqlDateStr()

Geef de datum in een speciaal formaat, geschikt voor MySQL Te gebruiken bij het samenstellen van datumvelden in de MySQL database. Formaat = YYYY-MM-DD

GetSqlDateTimeStr()

Geef de datum en tijd in een speciaal formaat, geschikt voor MySQL Te gebruiken bij het samenstellen van datum-tijd velden in de MySQL database. Formaat = YYYY-MM-DD hh:mm:ss

GetSqlTimeDbStr()

Geef de datum en tijd in een speciaal formaat, geschikt voor MySQL

Te gebruiken bij het samenstellen van tijdvelden in de MySQL database. Formaat = hhmmss

GetSqlDateDbStr()

Geef de datum in een speciaal formaat, geschikt voor MySQL

Te gebruiken bij het samenstellen van datumvelden in de MySQL database. Formaat = YYYYMMDD

GetSqlDateTimeDbStr()

Geef de datum en tijd in een speciaal formaat, geschikt voor MySQL

Te gebruiken bij het samenstellen van datum-tijd velden in de MySQL database. Formaat = YYYYMMDDhhmmss