manhome.nl

ViSpro Functiebibliotheek Compleet - Functies_Tabel_1

Tabel I

Functies voor het werken met Variabelen

(Zie ook de uitleg onder ViSpro Programmering: Variabelen)

Functie Beschrijving Toelichting Opmerking

CreateLocalVar()

Maak een lokale variabele

Lokale variabelen zijn permanent aanwezige variabelen die alleen te zien zijn in het object waarbinnen ze aangemaakt zijn.

CreateGlobalVar()

Maak een globale variabele

Globale variabelen zijn permanent aanwezige variabelen die te zien zijn vanuit alle overeenkomstige objecten. Dus gemaakt in een berekeningsobject zijn ze te zien vanuit alle andere berekeningsobjecten, gemaakt in een grafisch object zijn ze te zien vanuit alle andere grafische objecten (binnen hetzelfde plaatje). TIP:
Gebruik GlobalVar's alleen als je zeker weet dat je ze nodig hebt.
SetLocalVar() Wijs een waarde toe aan een eerder gecreëerde locale variabele

Te gebruiken als de naam van de variabele niet rechtstreeks in te zetten is. B.v. wanneer er een geïndexeerde/indirecte benadering gewenst is zoals bij:

X = 0;
Y = 3;
SetLocalVar('VARNAAM_' + Y, X )

Daarbij wordt eerst de naam van de globale variabele geconstrueerd en daarna pas de waarde aan de variabele met die (nieuwe) naam toegekend.

SetGlobalVar() Wijs een waarde toe aan een eerder gecreëerde globale variabele Te gebruiken als de naam van de variabele niet rechtstreeks in te zetten is. B.v. wanneer er een geïndexeerde benadering gewenst is zoals bij:

X = 0;
Y = 3;
SetGlobalVar('VARNAAM_' + Y, X )

Daarbij wordt eerst de naam van de globale variabele geconstrueerd en daarna pas de waarde aan de variabele met die (nieuwe) naam toegekend.
GetLocalVar() Geef de actuele waarde van een locale variabele Te gebruiken als de naam van de variabele eerst afgeleid moet worden. B.v. wanneer er een geïndexeerde benadering gewenst is zoals bij:

Y = 3;

x = GetLocalVar('VARNAAM_' + Y)

Zo wordt eerst de naam van de globale variabele geconstrueerd en daarna pas de waarde van die (nieuwe) naam opgevraagd.
GetGlobalVar() Geef de actuele waarde van een globale variabele Te gebruiken als de naam van de variabele eerst afgeleid moet worden. B.v. wanneer er een geïndexeerde benadering gewenst is zoals bij:

Y = 3;

x = GetGlobalVar('VARNAAM_' + Y)

Zo wordt eerst de naam van de globale variabele geconstrueerd en daarna pas de waarde van die (nieuwe) naam opgevraagd.