manhome.nl

Initialisatieproces van Procesplaatjes

Bij het schrijven van scripts bij procesplaatjes is het goed te begrijpen wat er gebeurt bij het openen van een plaatje in termen van volgorde en activering.

Dat is met name van belang wanneer er functies uitgevoerd moeten worden vanuit een grafisch object.

Er zijn bij plaatjes 3 secties:

 1. Het grafische deel, dus datgene wat de gebruiker te zien krijgt
 2. De verzameling Aktion Funktionen
 3. De verzameling Anzeige Funktionen

Bovenstaande volgorde is niet de volgorde waarin het plaatje wordt geladen, die is:

 1. De Aktion Funktionen
  Daarbij worden de eerste regels direct geïnterpreteerd en de beschreven functies pas na het laden van het plaatje. Daar wordt immers gedefinieerd welke Aktion Funktion wanneer moet worden opgeroepen (Bij Init, IoChg,Press, Move of Release)
 2. De Anzeige Funktionen
  Ook hier worden de eerste regels direct geïnterpreteerd en de beschreven functies pas na het laden van het plaatje. Daar wordt immers gedefinieerd welke Anzeige Funktion wanneer moet worden opgeroepen (Op basis van datapunt gebeurtenis of op basis van cyclus waarbij de functie in elk geval één keer wordt aangeroepen, ook als de cyclus 0 is of als er in de functie géén datapunt gedefinieerd is.)
 3. De grafische objecten
  Daarbij kan het van belang zijn dat de volgorde van tekenen (of het resultaat van bewerken) ook de volgorde van het voor de eerste keer uitvoeren van de gedefinieerde functies bepaalt. Die volgorde is te zien m.b.v. de Objekt Liste (rechter muistoets, onderste menu item) en op twee manieren te wijzigen:
  1. met de Nach Oben/Nach Unten functies onder de rechter muistoets (altijd hélemaal naar onderen of hélemaal naar boven;
  2. met de toets [FUNKTIONEN] en dan submenu Anordnung waar we dezelfde keus hebben maar ook een objekt één stapje naar onder of naar boven kunnen verplaatsen.
   Onder en boven is hier zeer relatief: Naar onderen betekent naar boven in de Objekt Liste!
   Bij het laden van het plaatje wordt de volgorde van die Objekt Liste aangehouden.

 

Wordt vervolgd.....