manhome.nl

Techniek

Dit hoekje van mijn site is bestemd voor techniek. Meer in het bijzonder alles wat met automatiseren, hardware, software etc. te maken heeft. De voor mij belangrijkste items daarbij zijn ViSpro en Linux maar daarnaast ben ik ook geboeid door alles wat met web sites bouwen en beheren te maken heeft.

Via de "Richtingwijzer" kom je bij de specifieke "afdelingen".