manhome.nl

Over mij

 

Deze pagina gaat over mij, maar dat bleek al uit de titel.

Ik ben Ed Manheim, geboren in 1941. Sinds 1962 (en nog steeds) actief in de wereld van de automatisering.
Mijn belangstelling voor techniek in het algemeen en computertechniek in het bijzonder is erg (en misschien wel té) breed. Ik ben destijds dit wereldje ingerold bij Electrologica (zie de links bij Computerhistorie).
Het management daar gaf bedrijfscursussen computertechniek die ik enthousiast volgde en nog steeds met waardering aan terug denk.
In 1965 kwam ik bij Philips terecht als service man in een groep die zich met professionele producten bezig hield (waaronder óók industriële computers toegepast bij b.v. een kerncentrale, melkfabrieken en drukkerijen). Er was, in de begintijd, veel tijd beschikbaar voor "aanverwante complexe technieken" en zo kreeg ik opleidingen en verleende ik diensten op het gebied van electronenmicroscopie, stralingsmeetapparatuur, röntgendefractie, radioactieve niveaubepaling, dataloggers, digitale numerieke meettechnieken, numerieke besturing van grote metaalbewerkingsmachines enz. enz.
Ik mocht in vrijwel elk type productiebedrijf mijn diensten verlenen en vond (en vind) het allemaal vreselijk boeiend en leuk. Na 10 jaar Philips overgestapt naar een klein maar ambitieus bedrijf waar ik meehielp met het bouwen van industriële projecten met de allereerste, microprocessor (6502 - 8080 e.d.) gebaseerde PLC's.
We realiseerden projecten bij een suikerfabriek, een soepfabriek, een dropfabriek en nog wat leuke dingen.
Daar was de eerste kennismaking met de PDP14 en de PDP8 waarmee we een weegstraat voor vleesproducten realiseerden.
Helaas liep het familiebedrijfje stuk op interne problemen.
De volgende werkgever was Hewlett-Packard. Daar heb ik, in commerciële functies, zowel de snelle opkomst van de PC als die van Unix van dichtbij meegemaakt.
Na 10 jaar overgestapt naar een software huis. Dat was niet echt een succes omdat ik niet echt aan de techniek toekwam.
Mijn laatste baan was die van ontwikkelaar/bedrijfsleider/manusje van alles bij een piepklein systeemhuis waar we intensief met Linux in een industriële wereld actief zijn geweest. In die 13 jaar mooie en uitdagende projecten gerealiseerd bij o.a. waterstaat, een koekfabriek, een taugékwekerij en een fabriek voor (huis)diervoeders. E.e.a. voornamelijk gebaseerd op Linux, Aprol en ViSpro. En passant nog leuke dingen gedaan met het CRM pakket Commence.

Ondertussen veel "geknutseld" aan web sites.

En nu, gepensioneerd, ben ik nog steeds bezig met Linux, ViSpro en het bouwen van websites.