manhome.nl

MySQL Opdrachten (extra)

 

Tabel IV

 

Hier volgen enkele algemene vragen/opdrachten waarmee structuurinformatie verkregen kan worden.
Ook hier weer in de vorm van "Ik wil ..."

Ik wil ...Vraag/OpdrachtToelichtingOpmerking
weten welke databases er zijn SHOW DATABASES; Levert een geformatteerde lijst van alle beschikbare databases.  
weten uit welke tabellen een database bestaat SHOW TABLES;

Levert een geformatteerde lijst van alle beschikbare tabellen.

VB.: SHOW TABLES FROM mysql; Toont de tabellen van de eigen (administratieve) database van MySQL.

 
weten hoe een tabel is opgebouwd DESCRIBE TABLE;

geeft een overzicht van alle velden, hun type en hun attributen.

VB.: DESCRIBE mysql.user; beschrijft de opbouw van de tabel user in de database mysql.

 
weten welke rechten aan een specifieke gebruiker zijn toegekend SHOW GRANTS FOR gebruiker_x[@server_y];

toont de rechten zoals toegekend aan een specifieke gebruiker.

Door de toevoeging @server kan aangegeven worden dat het alleen geldt voor een gebruiker op een specifieke machine.

VB.: SHOW GRANTS FOR root@localhost;

 

 

 

Tabel V

 

Nu enkele opdrachten om tabellen aan te passen

Ik wil ...Vraag/OpdrachtToelichtingOpmerking
een kolom (veld) toe of invoegen ALTER TABLE; Een kolom invoegen ná een genoemde kolom.
VB.: ALTER TABLE manhome.users ADD COLUMN focus CHAR(21) AFTER age;

Namen van kolommen NIET tussen aanhalingstekens!!

een kolom (veld) invoegen aan begin ALTER TABLE; Een kolom helemaal aan het begin invoegen.
VB.: ALTER TABLE manhome.users ADD COLUMN focus CHAR(21) FIRST;

 
een kolomeigenschap aanpassen ALTER TABLE; De kolomeigenschap CHAR(21) omzetten naar CHAR(42)
VB.: ALTER TABLE manhome.users MODIFY COLUMN focus CHAR(42);
 
een kolomnaam aanpassen ALTER TABLE; De naam van kolom focus omzetten naar fullfocus én het type aanpassen naar TEXT.
VB.: ALTER TABLE manhome.users CHANGE COLUMN focus fullfocus TEXT;
 

 

Er zijn nog veel meer mogelijkheden maar daarvoor kun je het beste even kijken bij http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/alter-table.html

 

NB Er zijn twee manieren om naar een tabel te verwijzen:

  1. Door eerst te vertellen tegen de server dat we ons gaan bezighouden met een specifieke database USE mijndatabase;
  2. Door (zie voorbeeld bij DESCRIBE) zowel de database als de tabel te noemen, van elkaar gescheiden door een punt.