manhome.nl

MySQL en ViSpro (installatie)

 

A. De Linux kant van het verhaal

mySQL is een veel gebruikt databasesysteem in de Linux wereld. Het installeren is dan ook als regel een "fluitje van een cent" zeker onder de SuSE distributie. Hier volgt het stappenplan voor de gebruiker root:

 1. Test eerst of mySQL al geïnstalleerd is:
  type in een xterm venster mysqlals dit programma er is en reageert dan is de software aanwezig
  als er een Welcome … boodschap komt is ook de server geactiveerd (ga naar B.)
  als er een ERROR … melding komt moet de server nog geactiveerd worden (ga naar 10.)
  Als dit commando niet herkend wordt moet mySQL nog worden geïnstalleerd, ga dan als volgt te werk:
 2. Leg de eerste CD van de SuSE Linux distributie in de CD lezer
 3. Start yast, ga naar Package Management, Change or Create Configuration
  Yast toont dan een lijst van geinstalleerde en installeerbare software.
 4. Ga naar de serie ap Applications that don’t need X
 5. Selecteer (zonodig ook) de volgende pakketten:
  1. mysql-client
  2. mysql-devel
  3. mysql-navigator
  4. mysql-shared
 6. Geef 2x [F10] en activeer Start Installation
 7. Ga in Yast naar System Administration -> Change Configuration File
 8. Zoek de entry START_MYSQL en wijzig de waarde in ’yes’
 9. Verlaat yast en wacht geduldig tot de wijzigingen verwerkt zijn.
 10. Check met cat /etc/inittab op welk runlevel het systeem gewoonlijk loopt
  zoek de regel met id:x:initdefault: en noteer de waarde van x
 11. Check of de juiste boot-up en shut-down links in de init configuratie bestaan:
  Doe een cd /etc/init.d/rcx.d met op de plaats van x het onder 10 genoteerde runlevel
  Kijk met ls –alof de volgende 2 symbolische links aanwezig zijn:
  1. K13mysql -> ../mysql
   eventueel maken met ln –s ../mysql K13mysql
  2. S10mysql -> ../mysql
   eventueel maken met ln –s ../mysql S10mysql
   NB. Afhankelijk van de systeemconfiguratie kunnen de nummers in de link afwijken.
 12. Ga naar /etc/init.d en check met ./mysql status de actuele status van de mysql server
 13. Start indien gewenst/nodig de server met ./mysql start

B. De ViSpro kant

Wanneer de MySQL server 'loopt' kan de database, middels de functies uit de functiebibliotheek, vanuit Formels en Procesbeeldfuncties benaderd worden.

Om echter, als engineer, direct toegang te krijgen tot de server dienen in het _SETUP gedeelte ('rechter boom') van de projectconfiguratie enklele objecten te worden ingevoegd:

Onder _SETUP/SOFTWARE het object DATABASE

Onder _SETUP/SOFTWARE/DATABASE het object MYSQL (er zijn ook andere databases mogelijk!)

Onder _SETUP/SOFTWARE/DATABASE/MYSQL het object MySql Administrator

Dit object kent, eigenlijk net als alle ViSpro objecten, een view mode en een edit mode. Via de edit mode kunnen, m.b.v. een grafische omgeving, aanpassingen in de database gerealiseerd worden.