manhome.nl

MySQL Intro

 

MySQL vormt een heel apart onderwerp - en apart onderdeel - in ViSpro omgeving. MySQL zelf is géén onderdeel van het ViSpro pakket maar wordt als regel meegeleverd met een Linux distributie.

MySQL is een databasesysteem dat door veel fabrikanten verkozen wordt boven de veelal veel duurdere alternatieven. Het is snel, vraagt relatief weinig systeembronnen, is schaalbaar en verkrijgbaar in zowel een betaalde als niet betaalde versie. Het "loopt" op verschillende platformen, waaronder Windows en Linux.

Het is als open en freeware software vrij te downloaden, te installeren en te gebruiken.

MySQL bestaat in wezen uit één hoofdprogramma - de server - en een groot aantal aanvullende programma’s. Die laatste zijn niet alleen van de makers van mySQL maar komen van verschillende commerciële en niet commerciële bouwers. De server is niet rechtstreeks "aanspreekbaar" maar alleen m.b.v. aanvullende programma’s die dan via een "poort" met de server, die overigens ook op een andere machine mag draaien, communiceert. De taal die de server verstaat is SQL of in elk geval een dialect daarvan.

De bouwers van ViSpro hebben gezorgd voor een optionele uitbreiding op de ViSpro Functiebibliotheek (zie FB MySQL in het ViSpro menu) zodat je vanuit ViSpro eenvoudig toegang hebt tot mySQL servers.

De documenten in deze categorie zijn bedoeld als introductie voor de nog onervaren engineer maar óók als referentie bij engineering werk­zaamheden door de "prof's". Ze bieden wat meer details dan het met ViSpro meegeleverde document plus een aantal voorbeelden van de toepassing van de SQL taal binnen ViSpro die je kunnen helpen deze prachtige database in je applicatie te integreren.

Via het ViSpro menu kun je naar de verschillende onderwerpen gaan.