manhome.nl

Blogs ViSpro

ViSpro sectie vernieuwd

Zojuist de, lokaal geteste, eerste serieuse ViSpro versie overgebracht naar de publieke site. Het ViSpro menu is verder uitgebreid en de meeste functie-overzichten zijn van daaruit toegankelijk. Wat ik een groot voordeel van deze beschikbaarheid van de functieoverzichten vind is het kunnen doorzoeken op trefwoorden i.p,v. op een correct gespelde functie zoals bij de on-line doc's van ViSpro zelf.

MySQL sectie uitgebouwd

Een belangrijk deel van mijn elementaire MySQL kennis staat nu op de site. Het is nog niet echt compleet en ook moeten er nog werkbare voorbeelden komen maar ... alleen voor de geregistreerden!