manhome.nl

Ik begin het te snappen

Het begint nu ergens op te lijken. Niet alleen heb ik een aantal extensies geïnstalleerd (daarover later meer) maar ik heb ook zelf(!) een "module" gebouwd.

Er wordt nu, rechtsboven, getoond of de bezoeker ingelogd is en zo ja met welke naam.
Dit vergde ook aanpassingen in de template en in de css files. Al met al een leerzame operatie.