manhome.nl

Weer een stapje verder??

Het heeft even geduurd sinds de laatste bijdrage over Joomla. Dat kwam voornamlijk doordat er een nieuwe versie was aangekondigd met een aantal door mij gewenste eigenschappen. Daarvan is de belangrijkste het nauwkeuriger kunne bepalen wat voor wie toegankelijk is. Dat is gewenst omdat ik op deze site zowel prive als publieke informatie heb staan c.q. wil onderbrengen en b.v. gedetailleerde technische informatie, m.n. in het ViSpro gebied, alleen wil delen met mensen die ik ken.Smile

Om de overgang op die nieuwe versie (joomla 1.6) uit te kunnen testen heb ik deze site ook "off line" beschikbaar. Het "overstappen" op 1.6 is niet zo eenvoudig als ik gehoopt had. In elk geval kost het (veel) meer tijd dan verwacht. Maar ik ga met goede moed verder!