manhome.nl

Processen en Omgeving

PROCESSEN & OMGEVING
 

Opdracht Staat voor Beschrijving Opmerking
top top Toon de lijst van processen die de meeste systeembronnen gebruiken (cpu tijd, geheugenbeslag etc.)  
env environment Geef een overzicht van alle omgevingsvariabelen in de huidige shell  
ps proces status

Geef een overzicht van lopende processen.
ps kent veel opties, zowel om te bepalen wélke processen je wilt zien als om te bepalen wát je precies wilt zien. Met ps --help krijg je een overzicht van alle opties.

Veel gebruikt zijn:
ps -C Geeft ondermeer Proces ID van
ps aux Voor een overzicht van alle lopende processen
ps aul Voor een overzicht in 'long' formaat (met id van parent proces)

 
pstree [-ap] proces status tree Geeft een semi grafische weergave van de lopende processen in een tree vorm. Met optie -a worden ook de veroorzakende command lines getoond. Met optie -p worden de pid's van de processen vermeld.  
kill [opties] kill process Zonder opties is dit een 'vriendelijk verzoek' aaan het betreffende proces om (netjes en beheerst) te stoppen. Meestal gaat het om een z.g. achtergrondproces of daemon dat geen geen directe gebruikersinterface bevat. Vorbeelden zijn de servers binnen ViSpro.
Met de optie -9 wordt het stoppen geforceerd!
Het kill proces kent ook andere, minder drastische opties b.v. om het proces te laten herstarten en/of om zijn (gewijzigde) configuratiegegevens opnieuw te lezen.
NB: Is het proces id dat o.m. via ps is terug te vinden.
 
killall [opties] <procesnaam> kill meerdere processen Een commando met (voor de specialist) heel veel spannende opties. Voor ons is de simpele vorm voldoende omdat je dan niet eerst het betreffende pid hoeft op te zoeken.