manhome.nl

Archiveren en Diversen

ARCHIVEREN

Opdracht Staat voor Beschrijving Opmerking
tar [options] <files>
-c = create,
-x = extract,
-z = compressed,
-v = verbose,
-f = gebruik file
tape archive Maak of lees een archiefbestand.
VB1  tar –cvzf  tarfile.tgz  directory1 directory2
  Neemt 2 directories (en de onderliggende bestanden!) op in gecomprimeerd archief
VB2  tar –xvzf  tarfile.tgz
  Pak de twee eerder gearchiveerde directories uit in de actuele directory
NB Als er een tape unit aanwezig is, kunnen de f en de archiefnaam weggelaten worden