manhome.nl

Koppeling en Redirecties

KOPPELINGEN EN REDIRECTIES

Opdracht Staat voor Beschrijving Opmerking
| pipe Met de pipe kunnen processen aan elkaar gekoppeld worden waarbij de output van een proces de input van een volgend proces is.
VB cat testbestand | wc
Leest bestand testbestand en telt de opbouwende elementen.
 
xargs <proces> excecute with arguments Voert het proces <proces> uit met als argument(en) de gegevens die aan "execute" worden aangeboden. Klinkt héél complex maar is héél handig.
VB find $HOME/data –print|grep graphic.s|xargs rm
Maakt een lijst van bestanden in de directory $HOME/data, zoekt met "grep" in die lijst naar een bestand "graphics.s" en laat dat door "xargs rm" verwijderen.
 
> redirect Stuurt de output van een proces naar een bestand, als het bestand al bestaat wordt de inhoud daarvan overschreven (!).
VB echo "Voorbeeld tekstregel" > voorbeeld.txt
Maakt één regel tekst in het bestand voorbeeld.txt.
 
>> redirect (plus) Voegt de output van een proces toe aan een bestand, als het bestand nog niet bestond wordt het aangemaakt.
VB echo "Tweede tekstregel voor voorbeeldbestand" >> voorbeeld.txt