manhome.nl

Systeembeheer, Netwerk

SYSTEEM- en NETWERKBEHEER

Opdracht Staat voorBeschrijvingOpmerking
mount [<device>| <mountdir>] mount device Toont zonder parameters welke storage devices (disks) een integraal onderdeel vormen van het bestandssysteem.
Mét parameters wordt een (tijdelijk) bestandssysteem (b.v. cdrom of USB drive) opgenomen in het bestandssysteem en begint dan op plaats <mountdir>
mount kent vele opties die te maken hebben met het type file systeem dat op het op te nemen apparaat aanwezig is en met o.m. toegangsrechten.
VB mount  –o  exec  /dev/hdb  /cdrom
 
umount <device>|<mntdir> unmount device Maakt de (tijdelijke) uitbreiding ongedaan.  
df [-h] disk free Geeft een overzicht van alle aangesloten (gemounte) disks, hun capaciteit en de daarop nog beschikbare ruimte. Met -h krijg je beter leesbare bytewaarden (K-M-G)  
du [-s][naam] disk usage Geeft aan hoeveel diskruimte bestanden innemen.
Zonder -s of 'naam' geeft du een lijst van alle bestanden, directories en onderliggende bestanden. Met -s volgt alleen een totaal van die lijst.
Wanneer een 'naam' wordt ingegeven en die naam is een bestand, dan wordt de omvang van dat bestand getoond. Is 'naam' een directory, dan volgen de gegevens van de elementen die zich in die directory bevinden.
Wanneer de -s wordt toegepast volgt in alle gevallen alleen een samenvatting.
 
free free memory Geeft een overzicht van het gebruik en de beschikbaarheid van de beschikbare geheugens. (Linux maakt onderscheid tussen verschillende secties in het fysieke geheugen.)  
sync synchronize Schrijf openstaande buffers nú weg naar de betreffende devices.
Doen wanneer je b.v. een gemount device weer wilt unmounten.
 
passwd [<username>] change password Verander (mijn) password in dialoog. De super user root kan ook de passwords van anderen aanpassen indien hij de <username> opgeeft.  
mkswap /swapfile make swapspace Maakt (extra) swapstructuur in bestaande (speciale) file.
Swap space is nodig als een vaste plaats om tijdelijk informatie die niet in het geheugen past even weg te zetten. Swap space bevindt zich als regel op een harde schijf.
Je kunt echter ook een stukje geheugen toewijzen als swap space. Daartoe eerst een file maken met:
dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=65536
Hierdoor ontstaat een gestructureerd leeg (zero) bestand van 65 Mb.
 
swapon     –s | -a |
[<swapfile | swapdevice>]
swap system on -s    Geeft overzicht van alle geactiveerde swapspaces.
-a    Activeert de in /etc/fstab beschreven swapspaces.
Met <swapfile> of <swapdevice> wordt een geprepareerde swapspace actief.
NB Permanente swap uitbreiding kan door toevoeging in /etc/fstab.
VB regel in /etc/fstab
   /swapfile    swap    swap    defaults    0      0
 
last last logged in Toont een lijstje met recent ingelogde gebruikers alsmede shutdown en boot momenten.  
rpm Redhead package mngr Wordt gebruikt bij het installeren, updaten of verwijderen van software pakketten.
VB    rpm -qa | sort | less
om een overzicht te krijgen van alle formeel geinstalleerde pakketten.
 
lsof list open files Toont een lijst van alle open files. Dat kunnen er véél meer zijn dan je verwacht! In Linux is namelijk bijna alles een "file". Een bestand, een device, een verbinding tussen processen, een netwerk knooppunt en ga zo maar door.
lsof kan je dan ook niet alleen vertellen welke "files" open staan maar ook wat de aard van die file is, welk proces het geopend heeft, welke geheugenomvang in beslag genomen wordt etc. etc. De "man" pages geven je heel veel info.
lsof kan je helpen bij het verkrijgen van inzicht in b.v de systeembelasting.
 
compgen   Kan (vooral) in scripts gebruikt worden voor het opvragen/opzoeken van allerlei systeeminformatie. Naar uitgebreide beschrijving in Comman Line Tools

 

NETWERKEN

Opdracht Staat voorBeschrijvingOpmerking
ifconfig interface configuration Toon overzicht beschikbare netwerk interfaces en hun instellingen (o.a. IP adressen). Wordt ook gebruikt voor configureren van één interface.  
ping <hostname>|<ipadres> ping host Toon of (en zo ja hoe snel) de computer <hostname>, of die met ip adres <ipadres>, bereikbaar is.  
host <hostname>|<ipadres> host info opvragen Zoekt de hostnaam bij het ip dreas OF het ip adres bij de hostnaam via DNS services.