manhome.nl

Gecategoriseerde Command Line opdrachten

De Linux schatkist met gereedschappen lijkt haast onuitputtelijk. Gelukkig hoef je niet alle gereedschappen (commando's) te kennen om met/in Linux te kunne werken. Maar ... hoe meer je er kent, hoe makkelijker het Linux (en dus ViSpro) leven is. Hieronder een lijst met mijn harde kern. Ik heb ze zoveel mogelijk gegroepeerd naar toepassingsgebied.


 

Ondersteuning (HELP!!)

Een tabel met een aantal commando's waarmee hulp óver commando's is te verkrijgen

Lees meer: Ondersteuning (HELP!!)

Bestanden en Mappen

Twee tabellen met commando's om bestanden en mappen (files & directories) te onderzoeken en te manipuleren.

Lees meer: Bestanden en Mappen

Processen en Omgeving

Een tabel met commando's waarmee inzicht verkregen kan worden over de actuele status en activiteiten van het systeem en waarmee processen te beïnvloeden zijn.

Lees meer: Processen en Omgeving

Koppeling en Redirecties

Een tabel met een tekens en commando's waarmee opdrachten aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Lees meer: Koppeling en Redirecties

Archiveren en Diversen

Een tabel met (voorlopig) één commando waarmee één of een aantal bestanden of mappen samengebracht kunnen worden in één al dan niet gecomprimeerd bestand.

Lees meer: Archiveren en Diversen

Systeembeheer, Netwerk

In deze groep staan een aantal commando's die nodig (of behulpzaam) kunnen zijn bij het systeem- en netwerkbeheer.

Lees meer: Systeembeheer, Netwerk