manhome.nl

ViSpro Linux: Intro

ViSpro Linux bestaat natuurlijk niet maar ViSpro 'draait' op Linux (en op enkele andere Unix varianten). De doorsnee gebruiker merkt daar niets of vrijwel niets van. Hij communiceert soms wel met het besturingssysteem maar dat is dan volledig vanuit de ViSpro applicatie.

Voor de project-engineer ligt dat wat anders. Hij - en soms zij, hoera - moet zich toch tenminste druk maken om het verzorgen van regelmatige back-up's tijdens de ontwikkelfase, de systeemperformance en de systeem resources bij het groeien van het project of het invoeren van wat systeemgebonden informatie bij de configuratie van drivers.

ViSpro is bovendien zo verweven met Linux dat het zonde zou zijn wanneer je er, als ambitieuze (ja daar was ik weer) ViSpro Engineer, niet wat kennis van zou opbouwen.
Het totale kennisdomein van Linux is natuurlijk haast grenzeloos maar dát is ook niet wat ik je hier ga presenteren. Ik denk aan net dát beetje dat je in staat stelt lekker je weg te vinden in Linux en waardoor je de meest essentiele werkzaamheden onvervaard ter hand kunt nemen. De toepasbaarheid van ViSpro wordt enorm verbreed als je bovendien in staat bent om onder Linux (eenvoudige) scripts te maken. In deze categorie biedt ik je een aantal handgrepen om kennis over Linux en de mogelijkheden van scripts te verwerven. De minimaal benodigde kennis van het besturingssysteem is eigenlijk zo gering dat de meeste, met computers en of PLC's vertrouwd zijnde engineers genoeg hebben aan wat basis informatie.

Dit document is niet bedoeld als een individueel 'volgbare cursus' in de omgang met Linux. Het moet wel een handreiking zijn bij het verwerven en eventueel uitbouwen van die minimaal benodigde kennis. Het is ook en vooral een naslawerkje bij het werken met en aan een Linux systeem in een ViSpro omgeving.
Daartoe biedt ik enerzijds wat informatie over inrichting en basisactiviteiten en anderzijds een greep uit de veelheid aan kleine shell (bash) functies en programmaatjes die bij elk Linux‑systeem, in een of andere vorm, beschikbaar zijn. Ook wil ik een aantal van de ViSpro programma's/hulpmiddelen behandelen die je vanaf de commandline of vanuit een shell moet opstarten.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Het(?) file systeem
 • Directories, bestanden, typen, kenmerken, links
 • Mounten, /etc/fstab
 • Device definities
 • Users, SuperUser, rechten
 • Shell, bash, sh, ksh …
 • Manuals
 • Processen, starten/stoppen, koppelen, omleiden
 • Voorgrond, achtergrond, daemons
 • X, Windowmanagers
 • ViSpro tools

Leeswijzer

Bij de beschrijvingen geldt dat:

 • teksten tussen <vishaakjes> bedoeld zijn als voorbeeldtekst,
 • teksten tussen [rechte haakjes] optioneel zijn,
 • alternatieve opties zijn gescheiden door '|'.


Gebruik voor de volledige beschrijving van de genoemde (en ander functies!) de on-line manual pages.
B.v. voor informatie over het commando ls type je:

vispro@vis2:~> man ls