manhome.nl

ViSpro Kennismaking

ViSpro is een breed inzetbaar procesbeheersysteem, in het Engelse taalgebruik heet dat een Proces Management & Control System.

Proces verwijst - in dit verband - naar technische-/industriële processen. In die markt is ViSpro op de meest uiteenlopende plaatsen ingezet: mijnbouw, voedingsindustrie, automobielindustrie, infrastructurele werken (kunstwerken).

Management verwijst naar eigenschappen als data collectie, data beheersing, visualisatie, rapportage e.d.

Control verwijst naar naar de mogelijkheid het proces direct of indirect aan te sturen.

ViSpro is een multi-user systeem en zijn typische kenmerken zijn de grote flexibiliteit en openheid.

ViSpro "draait" op Linux en omvat een groot pakket aan servers, clients, drivers, hulpprogramma's etc. etc.

Een belangrijk deel van de flexibiliteit van ViSpro is te danken aan die Linux omgeving en aan de mogelijkheden om vanuit ViSpro met die omgeving te communiceren. Maar ook om vanuit die "buitenwereld" met ViSpro te communiceren.
Tegelijkertijd kan de ViSpro/Linux omgeving zó georganiseerd worden dat (eind)gebruikers niets van het fenomeen Linux merken.

Een ander belangrijk flexibiliteitsfenomeen is dat projectonderdelen - objecten - buiten ViSpro gemaakt, bewerkt en geïmporteerd kunnen worden en dat ook objecten aangelegd, bewerkt en gewist kunnen worden m.b.v. zelfgeschreven programma's binnen ViSpro.

Andere belangrijke aspecten zijn de schaalbaarheid en de netwerkoriëntatie. ViSpro is werkend te krijgen op de meest uiteenlopende hardware, van hand-helds tot multi-processor-servers. Zo is het mogelijk om vanuit één ViSpro serversysteem andere ViSpro-systemen te onderhouden.

Vrijwel alles in ViSpro is aan te passen aan de wensen van de opdrachtgever. Van taalkeuze, terminal-groottes, toegangsrechten, kleurenpaletten, wel of geen geluidsondersteuning, project lay-out etc etc.

Hoewel ViSpro dus erg open is, is het géén open source product. Het draait alleen volledig indien passende licenties verworven zijn.

Wel is er een demo pakket verkrijgbaar en ook kan ViSpro zonder licentie geïnstalleerd en gedraaid worden. Maar een systeem zonder licenties heeft wel een aantal praktische beperkingen.